Idol “sủi stream” và văn hóa ứng xử sao cho đáng mặt “fan cứng”

Là fan văn minh, hãy tôn trọng những giây phút riêng tư của các idol