Nhìn bộ sưu tập của game thủ, fan khẳng định: “Đàn ông không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ lớn lên mà thôi!”

Tình yêu dành cho đam mê sưu tầm của game thủ chưa bao giờ cạn