Kết hợp giữa trò chơi và những bí ẩn rợn người, game kinh dị Việt có thể làm nên kỳ tích?

Thể loại kinh dị đang từng bước đem lại vị thế và dấu ấn cho