Hớn hở tung Tọa Kỵ độc quyền có 1-0-2 nhưng ai nhìn cũng thấy giống “quan tài”: NSX chắc “shock” lắm…

Có lẽ NSX không thể ngờ rằng khi điều đầu tiên mà cộng đồng Thục