Ngắm nhìn dàn PC 300 triệu với mainboard Gigabyte Z690 no.76

Techzones vừa đưa ra thị trường một bộ dàn PC- cỗ máy “chiến” với những