Cảnh báo! Người dùng nên tắt ngay tính năng này trên Telegram nếu không muốn mất sạch tiền

Theo VTV thì hacker có thể lợi dụng tính năng này trên Telegram để đánh