Thái Cổ 2: Dị Thế Đại Lục chính thức ra mắt, sẵn sàng tiếp nối con đường “thông thiên triệt địa” của Thái Cổ Thần Vương

Siêu phẩm nhập vai “mở bát” cho năm 2022 bùng cháy – Thái Cổ 2: