Vừa khẳng định không “dao kéo” vòng 1, Linh Ngọc Đàm công khai sửa mũi: Mình thích là được!

Đã từng thích một chiếc mũi cao hơn, đến nay, Linh Ngọc Đàm mới chính