MXH Việt dậy sóng: Nhiều group lớn bị phê phán trên sóng Thời sự VTV, lên án sự “độc hại” và “lệch lạc”

Vào ngày hôm qua, MXH Việt dậy sóng khi nhiều group Facebook đã bị Thời