17GB dữ liệu nhạy cảm của người Việt bị lộ, game thủ có lo ngại khi đọc những thông tin này của NPH?

Bài học từ vụ lộ thông tin cá nhân lên tới 17GB dữ liệu của