Bom tấn tự tin quá mức khi thu phí giờ chơi? Ngay cả thương hiệu Võ Lâm đình đám của VNG cũng đã thất bại

Dù có xuất sắc đến mấy thì cơ chế thu phí giờ chơi tại Việt