Để được donate, nữ streamer chấp nhận nhiều thử thách “chẳng giống ai”, thậm chí phải bật khóc tức tưởi vì ấm ức

Thực hiện màn thử thách khó, có streamer còn chẳng được tiền donate như lời