Samsung tiếp tục hợp tác với Lazada nhằm khuấy động người tiêu dùng khắp Đông Nam Á với những chương trình khuyến mãi độc đáo

Chiến dịch eCommerce đặc biệt Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day) với chủ đề