Tiên Vực Gamota bất ngờ mở trang landing, chính thức ra mắt trong tháng 03/2020

Là dự án MMORPG chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp “Tiên Vực Thiên Tôn”,