Khoe trợ lý mới, Linh Ngọc Đàm tiết lộ lý do không muốn tuyển nữ

Làm trợ lý cho Linh Ngọc Đàm không hề dễ dàng, đòi hỏi phải người