Vợ chồng Xemesis bị hàng xóm đồn gia đình bất hoà, cãi vã đến nỗi đập vỡ kính chung cư?

Vợ trẻ của Xemesis tỏ ra bất ngờ với tin đồn không đâu. Kể từ