Dám từ chối mức lương chín chữ số, công thức chung cho những streamer muốn thành “tổng tài”?

Từ chối mức lương cả trăm triệu mỗi tháng, các streamer này thành công vì