Treo máy train quái, thanh niên tá hỏa phát hiện nhặt được nguyên… 2 con Thú Cưỡi, không phải lỗi game!

Có lẽ game thủ này sử dụng hết nhân phẩm của tháng này rồi. Game