MV “Độ Tộc 2” chính thức đứng số 1 trending YouTube sau hai ngày phát hành, Tộc trưởng nhận định lý do “on top” chậm trễ

Đầu giờ chiều ngày hôm nay, Bộ tộc MixiGaming đã được “ăn mừng” khi MV