Nghẹn lòng chuyện hậu trường các nữ streamer: Quá áp lực vì công việc, tìm cách bỏ mạng để “giải thoát” cho chính mình

Xinh đẹp, giỏi giang, chuẩn bị đủ tinh thần nhưng nhiều nữ streamer vẫn không