Thế giới ngầm của các ứng dụng đồi trụy núp bóng MXH, từ chat s*x khoe thân đến “cởi đồ” online kiếm tiền

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, các