Người dùng smartphone chú ý, không cài đặt ứng dụng quan trọng này trên điện thoại sẽ bị phạt

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn, trong đó có nêu người