Update 24/2 Naraka: Bladepoint – Justina Gu xuất hiện trong event mới, Wuchen được buff mạnh, 1 loạt Ngọc “lên thớt”

Bản update của Naraka: Bladepoint mang đến hoạt động mới Nhan Sắc Tuyết Hàn, một