Bị “spam” mail vay tiền, Độ Mixi trả lời thẳng thắn, phô bày “mặt trái” của sự nổi tiếng

Độ Mixi tâm sự, anh từng cho vay rất nhiều nhưng không thu hồi được