Độc quyền: “Với Saigon Phantom, sự ủng hộ của khán giả chính là thế mạnh lớn nhất!”

Xuất sắc có được chiến thắng áp đảo trước VGM, SGP đã trở thành ứng