Cùng “dội bom” làng game Việt trong tháng 4, Tứ Hoàng Mobile và VLTK 1 Mobile sẽ tạo nên cuộc chiến “1 sống 1 còn”?

Tháng tư không phải lời nói dối mà là lời hứa hẹn mang lại tương