Những bài hát huyền thoại mà dân “Au” không thể không biết, dù đã lấy vợ, lấy chồng nghe thôi là thấy bồi hồi

Dù đã chính thức đóng cửa song dư âm của Audition để lại game thế