Đi bộ để tìm kiếm hành tinh của riêng bạn với tựa game Walkr: Fitness Space Adventure!

Ước mơ xây dựng một hành tinh của riêng mình đã không còn xa vời