Số phận bi thương của các “thánh meme”: Người thì qua đời khi quá trẻ, người thì bị bệnh nan y tàn phá?

Tuy nổi tiếng là những “thánh meme” trên mạng nhưng không phải ai trong số