Nóng! World of Warcraft Mobile chính thức được “chính chủ” giới thiệu, sẽ là tương lai của vũ trụ Warcraft

Như vậy là những thông tin về Warcraft Mobile cuối cùng cũng đã được lên