Lần đầu xuất hiện tại gameshow truyền hình, Chim Sẻ Đi Nắng sẽ có cơ hội “chạm trán” Lê Bống?

Liệu lần này, Chim Sẻ Đi Nắng có cơ duyên chạm mặt Lê Bống –